Med en Varetaxi fra Blå Kurér AS kan du være sikker på at dine viktigste leveranser blir håndtert og levert på en sikker og hurtig måte. Du bestemmer selv hvorvidt din varetaxi skal levere til nærmeste flyplass eller direkte til mottaker.

Alle våre tjenester, fra varetaxi til varedistribusjon, er tuftet på fleksibilitet og hurtighet. Vi vil strekke oss langt for å imøtekomme dine krav og forventninger, og derfor har vi også store krav til våre transportører og medarbeidere.

I tillegg til å tilby varetaxi er vi en av de største tilbyderne av hurtige dør-til-dør leveranser i området Grenland, Vestfold, nedre deler av Buskerud, Oslo og Akershus. For internasjonal frakt av varer, samarbeider vi med en vidt nettverk av profesjonelle aktører.

Dersom du ønsker å høre mer om varetaxi, er det naturligvis bare å ta kontakt med oss.