Til å utføre Blå Kurér sine hovedtjenester har vi av erfaring valgt en tilpasset type lastemateriell som dekker det meste av de tjenestene vi tilbyr.

For stykkgods og småpartier benyttes varebiler fra 12 m3 til 19 m3, 5 – 8 palleplasser og lift.
For partifrakt og pallegods benyttes lastbiler, 18 palleplasser, skap med sidaåpning og lift.
Vi disponerer vi til enhver tid mellom 25 til 30 lasteenheter.

Er det behov for materiell ut over dette benytter vi et nettverket av samarbeidspartnere for å fremskaffe det materiellet oppdraget krever. Eksempelvis vogntog, semitrailere, kranbiler o.s.v.

Send oss dit behov, Blå Kurér tar utfordringen!