Blå Kurér dekker et definert geografisk område og med tilpassede lastebærere. Mange transportbehov faller utenfor dette område og som i tillegg må utføres med materiell vi ikke har i tjenestespekteret. I de tilfeller tilbyr Blå Kurér, via våre samarbeidspartnere, en mengde forskjellige løsningskombinasjoner.

Via vårt nettverk av profesjonelle samarbeidspartnere formidler Blå Kurér frakter til destinasjoner vi selv ikke dekker, nasjonalt og internasjonalt. Det innkluderer både stykkgods og partifrakter. Pris og leveringsbetingelse avtales i hvert enkelt tilfelle.

Kontakt oss for et prisforslag!