Transportbehov vil i hovedsak bestå en variasjon av behov tilknyttet etterspørsel, geografiske dekningsområder og tidsintervaller. Blå Kurér sine budtjenester vil kunne dekke mange av de variablene kundene blir satt ovenfor.

Blå Kurér kan tilby et bredt spekter av budtjenester. Helt fra sporadiske enkeltoppdrag med varebil til mer omfattende partifrakter med lastebil. Leveringsbetingelsene avtales i hvert enkelt tilfelle.

For bedrifter med gjentagende behov for budtjenester anbefaler vi å nedfelle kravspesifikasjonene i en fraktavtale. Det vil sikre forutsigbarheten i utførelsen og samtidig sikre din kontroll over fraktkostnaden.

Har du behov for budtjeneste nå? Ta kontakt!