Transportbegrepet omhandler en mengde tjenester med svært mange variabler og forskjellige forutsetninger. Svært få transportbedrifter behersker alle variablene og således bli veldig gode på alle tjenestenivåer. For å stå til de forventningene som settes er det avgjørende å definere tydelig hvilken tjenester en ønsker å tilby og således levere på. Blå Kurér sine tjenester er tydelig definerte og eksisterende samt nye kunder skal kunne forvente høy kvalitet på utførelsen av disse:

BlåKurér_20130717_0099_retusjert

Samlastruter
Faste forutsigbare avganger til faste destinasjoner. Dekker hele eller deler av ditt transportbehov. Lasting og levering flere ganger i løpet av dagen eller kun etter sporadiske behov. Stykkgods eller partigods. Valget er ditt!
Les mer

Lokalruter Grenland/Vestfold
Faste forutsigbare avganger til mottakersteder i og mellom Grenland og Vestfold. Fraktbestillingene tildeles transportørene forløpende etter at bestillingen er bekreftet.
Les mer

Budtjenester
Budtjenester benyttes ofte til små sporadiske transportbehov innenfor korte geografiske avstander. Vår fleksibilitet gjør oss derfor svært ekspeditte på budtjenester. For gjentagende behov gir vi gjerne et forslag til avtale.
Les mer

Ekspressfrakt
Utrykning så raskt som mulig til avtalt lasteadresse. Frakter varene raskt og sikkert til mottaker, uansett destinasjon og uten unødige forsinkelser. For ekspressleveringer av små stykkgodskolli over lange avstander anbefales flyfrakt. Det hjelper vi deg også med!
Les mer

Faste distribusjons-løsninger
Fast distribusjon av varer med daglige forutsigbare leveringer. Blå Kurér stiller avtalt materiell til avtalt tid for levering av avtalt mengde. Oppdragene kan variere fra noen timer i uken til daglige leveringer over år. Betingelsene nedfelles i en distribusjonsavtale.
Les mer

Formidling/Megling
Frakter til destinasjoner utenfor vårt geografiske dekningsområde. Blå Kurér benytter et nettverk av faste samarbeidspartnere. Netteverket gir oss en mulighet til å tilby våre kunder et mangfold av varienrende transporttjenester. Spør oss, og vi gir vi deg et forsleg til løsning!
Les mer

Flyfrakter
Blå Kurer bestiller frakt på første mulige flyavgang. Henter forsendelsen hos avsender og leverer på nærmeste flyplass. Sørger for utkjøring direkte til mottaker eller sørger for at mottaker som velger å hente selv får beskjed om bekreftet ankomst.
Les mer

Materiell
Vi disponerer et stort antall vare og lastebiler. Dette er materiell spesielt tilpasset Blå Kurers tjenester, og våre kunders behov. For materiell vi selv ikke disponerer, benytter vi samarbeidspartnere. Kunden trenger kun å forholde seg til en aktør, Blå Kurér AS.
Les mer