BlåKurér_20130614_0339_retusjert

Blå Kurér et veldrevet og innarbeidet transportfirma spesialisert på bud- og transporttjenester der fleksibilitet, kvalitet og leveringspunktelighet er helt avgjørende i kundens transportbehov. Blå Kurér fokuserer spesielt på den personlige kommunikasjonen med kundene. Med det ønsker vi å etablere tillit og trygghet og til en hver tid være oppdatert på kundens behov.

Blå Kurér AS har som målsetning å tilby bedriftskunder som er etablert i nedre del av Telemark, Vestfold, nedre del av Buskerud, Oslo og Akershus samt Sørlandet et langsiktig, effektivt og sikkert transportrutetilbud. Vårt fokus er å skape en enklere hverdag for våre kunder ved å kunne tilby raske, fleksible, forutsigbare og ikke minst sikre transporter med kort kommunikasjonsvei til vår administrasjon. Dette oppnår vi ved kontinuerlig fokusering på rett kompetanse, tett dialog, rett kvalitet, høy fleksibilitet, og punktlighet.

Blå Kurer har i dag fem ansatte i administrasjonen. Tre erfarne befraktere vil til en hver tid sørge for at våre kunder får utført sine transporter innenfor avtalte betingelser og lovnader.

Blå Kurér sysselsetter i dag ca. 25 selvstendige profesjonelle transportører. Transportørene er stasjonert strategisk ut over hele Blå Kurer sitt dekningsområde. Blå Kurér kan derfor være i nærheten av din bedrift selv om oppdragene administreres fra knutepunktet i Porsgrunn. Oppdragene tildeles direkte til våre transportører via våre elektroniske løsninger.