Med distribusjon fra Blå Kurér AS kan du være sikker på at ditt gods blir hentet og levert til tiden. Vårt dekningsområde av distribusjon er Grenland, Sørlandet, Vestfold, nedre del av Buskerud, Oslo og Akershus. Vi har valgt å spre våre sjåfører over hele dekningsområdet slik at all distribusjon hurtig kunne være hos kunden.

Distribusjon skal være fleksiblelt i forhold til kundens ønsker, og derfor har vi også to forskjellige transporttjenester der vi henter og leverer samme dag. Med tjenesten ekspressfrakt hentes og leveres godset umiddelbart, mens med godsruter samkjører vi flere transportbehov for å redusere kostnader. I sistnevnte tilfelle blir varene levert innen arbeidsdagen er over.

Vi kan også være din faste transportleverandør om du ønsker frakt på faste tidspunkter. Her bestemmer du selv hvor ofte og hvor mye du ønsker å frakte.

Har du behov for en distribusjon du kan stole på, er det bare å ta kontakt med Blå Kurér AS.