- Et innblikk i transportens historie

Lastebil fra Blå Kurér ved vannSiden tidenes morgen har mennesket forflyttet seg ved å gå, løpe eller svømme. Senere tok man i bruk husdyr for å frakte varer over lengre distanser. I moderne tid og i takt med den teknologiske fremgangen har menneskets transportmidler utviklet seg, og i forlengelsen av dette opererer Blå Kurér i dag.

Selskapet har tatt navnet sitt fra betegnelsen på et spesielt viktig sendebud, kalt en kurér. I historisk sammenheng har en kurér vært en person som frakter viktige beskjeder, post og varer over lengre distanser.

Alle kulturer og samfunn har hatt sine kuréer som har utført viktige oppdrag. I dag viderefører Blå Kurér denne tradisjonen.

Blå Kurérs første år

Blå Kurér ble etablert i 1999 av Glenn og Kjell Falbach. Selskapet holdt til i Porsgrunn, og dekket et økende behov for transporttjenester i Grenlandsområdet ved å tilby lokale budruter. Transportbedriften vokste raskt til å bli en av Østlandets største, og hadde en omsetning på 6 millioner kroner allerede i løpet av det første året.

Året etter utvidet Blå Kurér til også å kjøre lokale ruter i Vestfold, samt til og fra Oslo via Buskerud.

Et moderne transportselskapBil fra Blå Kurér i Porsgrunn

I 2005 bestemte selskapet seg for å satse på intern elektroniske ordrebehandling og GPS sporing på alle bilene. De gikk bort fra manuelle rutiner og innførte elektronisk ordrebehandling. Ved å kvitte seg med de manuelle rutinene sparte Blå Kurér tid og sørget for at behandlingen av innkommende ordre ble oversiktlig og effektivisert.

Økt omsetning og stor markedsandel

Selskapet fortsatte å vokse i årene som fulgte og per 2007 hadde Blå Kurér 41 transportbiler i drift og en omsetning på 27 millioner kroner.

I 2009 ble Blå Kurér kjøpt av Transportsentralen Oslo AS, som hadde behov for å utvide sitt forretningsområde og ønsket en strategisk plassering i Vestfold- og Telemarksregionen. Blå Kurér sin markedsposisjon supplerte Transportsentralen Oslo AS sin tyngde og størrelse, og samarbeidet viste seg å være positivt og lønnsomt for begge selskapene.

Bil fra Blå Kurér på motorveiNasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Senere har Blå Kurér fortsatt å vokse, både nasjonalt og internasjonalt. Siden oppstarten i 1999 har selskapet opparbeidet seg et stort samarbeidsnettverk på det nasjonale og internasjonale transportmarkedet. Veksten og de ulike samarbeidene Blå Kurér har etablert, sørger for at selskapet kan dekke sine kunders behov for formidling og megling av transport også utenfor Norges grenser.

Blå Kurér – fremtidens transportselskap

2017 var året Blå Kurér gikk over til nytt operativsystem. Selskapet oppgraderte sitt bestillingsverktøy og tilbyr nå EDI-løsninger for kunder med flere forsendelser og et større antall bestillinger. Med denne løsningen kan kunder blant annet booke transport online, se status for pågående oppdrag, få ut statistikk og kundedata, i tillegg å skrive kunne ut fraktdokumenter.

For kunder med mindre hyppige behov og et mindre antall forsendelser tilbyr selskapet de samme tjenestene i kundeweb via Blå Kurér sine nettsider.

Desember 2018 startet Blå Kurér opp en ny Sørlandsrute. En samlast rute med avgang fra Grenland om morgenen, og flere stopp langs veien før endestasjonen i Kristiansand. 

Kontakt oss i dag!

Med lang fartstid i transportbransjen og erfarne sjåfører, har Blå Kurér i lang tid vært det naturlige førstevalget for bedrifter som har behov for transport i Oslo, Buskerud, Sørlandet, Vestfold og Telemark.

Kontakt oss her om du har spørsmål om våre tjenester eller for å få et uforpliktende tilbud!